3. บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น
  • ราคาพิเศษ

– ขนาด กว้าง 130 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 170 ซม.
– โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว 6 หุน พ่นสี
– อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเล็กขนาดใหญ่ พ่นสี

Related Products